XI ZIELONOGÓRSKIE SPOTKANIA WIOLONCZELOWE - 12.02.2022 r.

FORMULARZ

Zgłoszenie uczestnika Konkursu

Imię i nazwisko ucznia *
Data urodzenia *
Klasa, cykl *
PSM I stopnia - cykl 6 - letni


OSM I stopnia - cykl 6 - letni


PSM I stopnia - cykl 4 - letni
Proszę odznaczyć odpowiednią klasę
Grupa *
Proszę odznaczyć odpowiednią grupę
Imię i nazwisko nauczyciela *
Imię i nazwisko akompaniatora *
Email kontaktowy *
Telefon osoby zgłaszającej *
Proszę podać telefon kontaktowy
Nazwa i adres szkoły *
Proszę wybrać szkołę
Utwór z fortepianem *
Proszę podać utwór z załączonej listy w regulaminie
Utwór dowolny *
Proszę podać utwór dowolny
Czas trawania programu *
Proszę podać łączny czas trwania programu
Oświadczenie RODO *
Dołącz skan dowodu wpłaty oraz zgodę RODO *
  • Plik
pliki w formatach:pdf, jpg, png, bmp
To jest strona 1 z 3. Musisz wypełnić wszystkie kroki w celu przetworzenia zgłoszenia. Kliknij Kontynuuj.
Wysłanie zgłoszenia uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.