PREZENTACJE PIANISTYCZNE NAJMŁODSZYCH "ZACZAROWANY FORTEPIAN"- 2.04.2022 r.

STRONA 1

ZGłOSZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko uczestnika *
Email uczestnika *
Data urodzenia *
Klasa *
Cykl *
Grupa *
Imię i nazwisko nauczyciela *
Nazwa szkoły *
Utwór z dowolnego działu *
Proszę podać szczegółowy program
Utwór o charakterze ilustracyjnym *
Proszę podać szczegółowy program
Uwagi
Zgoda RODO *
Dołącz skan dowodu wpłaty oraz zgodę RODO *
  • Plik
pliki w formatach:pdf, jpg, png, bmp
To jest strona 1 z 3. Musisz wypełnić wszystkie kroki w celu przetworzenia zgłoszenia. Kliknij Kontynuuj.
Wysłanie zgłoszenia uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.